Kategorie

Reklamační řád


a) Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.


b) Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.


c) Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

-         poštou na adrese:

RAMONA CZ – Lenka Kudrová

Veverkova 1397

500 02  Hradec Králové


-         emailem na adresu: info@ramona.cz


d) Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:

-         doklad o prodeji zboží (faktura),

-         reklamované zboží s veškerým příslušenstvím

-         podrobný popis závady


e) V provozovně firmy je spotřebiteli je vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace.


f) Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

-         opotřebení věci jejím obvyklým užíváním

-         nešetrným zacházením

-         poškození živly (např. voda, oheň apod.)

-         poškození nadměrným zatěžováním

-         poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem)


g) V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.


h) Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zaplacené hodnoty zboží vč. poštovného. Úhrada proběhne bankovním převodem na bankovní účet zákazníka nejpozději do 3 prac. dnů ode dne uznání reklamace.


VÝMĚNA ZBOŽÍ

vyměnit zboží z důvodu špatné velikosti je možné po předchozí domluvě (telefon, e-mail) pouze v případě, že zboží je vráceno do 3 prac. dnů od obržení zásilky.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a čisté, nenošené, neopotřebené a v původním obalu.

Z hygienických důvodů je dovoleno zkoušet spodní díl plavek pouze přes spodní prádlo.

Vrácení je možné pouze na adresu:

RAMONA CZ – Lenka Kudrová

Veverkova 1397

500 02  Hradec Králové

Poštovné na vrácení zboží hradí kupující a nemůže ho po prodávajícím nárokovat zpět. Zboží ve stavu neodpovídajícímu pro vrácení bude zasláno zpět kupujícímu.


Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.3.2013. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
RAMONA CZ


DomůDomůKošík  

(prázdný)

Newsletter